Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

انتخاب دکتر فرج زاده به عنوان نایب رییس اول ISAK

  • مشاهده در قالب PDF

بر اساس انتخابات رسمی و رای گیری از اعضای رسمی ISAK دکتر شهرام فرج زاده موالو به مدت چهار سال  تا سال 2020 میلادی به عنوان نایب رییس اول ISAK انتخاب شد. دکتر فرج زاده از سال 2010 میلادی به عنوان عضو هیئت رییسه در ساختار این انجمن فعالیت نموده است. این پست بالاترین موقعیت علمی اجرایی انجمن بعد از پست ریاست است.همچنین ریاست کمیته صدور مجوزها و استانداردها که در واقع کمیته فنی انجمن می باشد به مدت دو سال بر عهده دکتر شهرام فرج زاده موالو قرار داده شد. ریاست این کمیته پیش از این بر عهده پروفسور مایک مارفل جونز بود.

You are here