Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ارتقای نرم افزار FITMASS بانوان

  • مشاهده در قالب PDF

کاربران محترم سامانه تحلیل انطباق سنجی بانوان خوشبختانه به اطلاع می رساند که به سامانه بادیمترکس بانوان تحلیل های رشته ووشوو بانوان اضافه شده است. این قابلیت با توجه به حضور رسمی رشته ووشو در بازی های المپیک2020 در بازی های بعدی المپیک به انطباق سنجی بانوان کمک به سزایی می نماید.

You are here