برگزاری نشست آمایش ورزش قهرمانی از منظر دانش پیکرشناسی

نشست بررسی نتایج آمایش ورزش قهرمانی در ایران از منظر دانش پیکرشناسی در تاریخ 20 آبان ماه 1391 در محل تالار اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این جلسه که با سخنرانی دکتر شهرام فرج زاده موالو و با حضور بیش از 50 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف وزارت ورزش و جوانان برگزار شد درجه بندی 31 استان کشور بر اساس امتیازات پیکری 3131 نفر از دختران و پسران 9 تا 12 ساله ایرانی ارائه شد. در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضرین از برگزاری این نشست ابراز رضایت نمودند. این نشست با نظارت مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید.