انتشار خبرنامه شماره 31 انجمن بین المللی پیکرشناسی ورزشی ISAK

شماره جدید خبرنامه انجمن بین المللی پیکرشناسی ورزشی (شماره 31) با سردبیری پروفسور فرناندو فریرا به شکل دوزبانه انگلیسی و اسپانیایی منتشر شد. در این شماره علاوه بر دیباچه رییس انجمن به معرفی سوابق نایب رییس جدید (دکتر شهرام فرج زاده موالو) و دبیر کل جدید (دکتر فرانسیسکو اسپارزا) پرداخته شده است. همچنین خلاصه چند مقاله جدید علمی و گزارش تصویری دوره های آنتروپومتری در این شماره ارائه شده است. از موضوعات و بخش های جالب این شماره معرفی تصویری و گزارشی از شهر میزبان 2016 کنفرانس جهانی ایساک یعنی شهر زیبای مریدا در مکزیک می باشد. موضوع یا تم اصلی این کنفرانس که در نوامبر 2016 برگزار خواهد شد سنجش ترکیب بدن می باشد.